Slovníček pojmov

SLOVNÍK POJMOV

Pre zvýšenie kvality /a tak aj hodnoty výrobkov/ materiál a suroviny prechádzajú viacerými zušľachťovacími procesmi - merceráciou, sanforizáciou, kalandrovaním

 

Mercerácia:

 • je proces zušľachtenia látky, dochádza k zmene štruktúry vlákna /redukujú sa otvorené plochy, čím je vlákno stabilnejšie/
 • látka po mercerácii je pevnejšia, získava prirodzený lesk a na dotyk je príjemnejšia
 • menej sa zráža a nežmolkuje sa
 • vytvára lepšie spojenie s tlačovými farbami /farby sú vďaka tomu stále, neblednú/

 

Sanforizácia:

 • mechanický proces predzrážania /zníži sa zrážanlivosť materiálu pri praní/
 • zrážanlivosť je týmto procesom znížená z 12% na približne 4%
 • sanforizácia zlepší užitkové vlastnosti a predĺži životnosť
 • sanforizácia výrazne zvyšuje hodnotu výrobku

 

Kalandrovanie:

 • zušľachťovací proces, kde sa na látku pôsobí tlakom otáčajúcich sa hladiacich valcov
 • kalandrovanie dodáva látke hladký povrch s prirodzeným veľmi jemným leskom
 • látka je príjemná na dotyk
 • látka prechádza niekoľko násobným kalandrovaním, aby sa dosiahli tie najlepšie úžitkové vlastnosti