osušky na pláž, plážová osuška ktorá sa dá uviazať a použiť ako šatka